Eesti Inglise Soome Vene

Teenused

Osutame mitmesuguseid meditsiinilisi teenuseid:


Oleme Eesti Haigekassa lepingupartner suu-, näo- ja lõualuude kirurgiliste protseduuride teostamiseks. Haigekassa poolse finantseerimise saamiseks on vajalik pere- või hambaarsti saatekiri, osutatavad teenused peavad olema Haigekassa poolt finantseeritavate teenuste loetelus ning vastama Haigekassa esitatavatele finantseerimise tingimustele. Haigekassa poolt finantseeritavate teenuste puhul rakendub esmase visiidi tasu 5 eurot, v.a kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde, rasedatelt, alla kaheaastastelt lastelt.

Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on Tervise- ja tööministri määrus nr 73 (27.12.2018) Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded. Ravijärjekorda peetakse meditsiinitarkvaras Perearst 2 (Medisoft). Patsientide ravijärjekorda registreerimine on digisaatekirja alusel tagatud Üleriigilises digiregistratuuris (siin või Patsiendiportaalis), pabersaatekirja puhul kliiniku tööaja jooksul telefoni teel.

Haigekassa loetelusse mitte kuuluvate või finantseerimise tingimustele mitte vastavate teenuste osutamise korral rakendub visiiditasu vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Visiiditasule võib lisanduda tasuliste protseduuride maksumus.


Tasuliste teenuste hinnakiri